Съветът на ректорите на висшите училища в България ще проведе редовното си присъствено заседание във Варна


Съветът на ректорите на висшите училища в България ще проведе редовното си присъствено заседание във Варна

Съветът на ректорите на висшите училища в Република България ще проведе редовно присъствено заседание на 6 юни 2024 г., от 14:00 ч., в аулата на Икономически университет – Варна, съобщиха от пресцентъра на Съвета на ректорите.

Първата тема сред предвидените за обсъждане в дневния ред е политиката за привличане и стимулиране на прием на студенти от държави извън ЕС с модератор проф. д-р Миглена Темелкова - председател на Управителния съвет (УС) на Съвета на ректорите. Гости ще бъдат проф. д-р Галин Цоков, служебен министър на образованието и науката, и Любомир Йосифов, директор на дирекция “Правна“ в Министерството на образованието и науката (МОН).

Ще бъдат разгледани основните елементи и компоненти на модела за финансиране на висшите училища в България с модератор проф. д-р Евгени Станимиров и гости – служебният образователен министър и Любомир Йосифов.

Ще се обсъдят приоритети, касаещи висшите училища, които са залегнали в работата на Министерството на иновациите и растежа с модератор проф. д-р Евгени Станимиров и гост - проф. д-р Георги Ангелов, зам.-министър на иновациите и растежа.

В дискусията ще се разгледа идеята за създаване на постоянно действащи комисии към Съвета на ректорите – Комисия по бюджет и финанси, и Комисия по правни въпроси и нормативна уредба, с модератор – проф. д-р Миглена Темелкова.

На събитието ще бъде представена и информация относно Тиранското комюнике на министрите от Болонския процес – ангажименти и перспективи в европейското пространство за висше образование. Гост по тази тема ще бъде Ивана Радонова, началник на отдел “Политика във висшето образование“ в МОН.

Преди заседанието в зала 1 на Икономически университет – Варна ще се проведе пресконференция. На нея представители на медиите ще могат да се срещнат със служебния министър на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, с председателя на УС на Съвета на ректорите проф. д-р Миглена Темелкова, и с други членове на ръководството на Съвета, допълват от неговия пресцентър.

/ЙВЛ

Добавена на 05.06.2024 г. в 12:10 ч.