Академия за правата на човека, насочена към адвокати и магистрати, организира фондация "Български адвокати за правата на човека"


Академия за правата на човека, насочена към адвокати и магистрати, организира фондация "Български адвокати за правата на човека"

Фондация „Български адвокати за правата на човека“ ще проведе Академия за правата на човека, насочена към адвокати и магистрати. Това съобщи адвокат Стоян Мадин от фондацията във връзка с завършването на проект „Международните правозащитни стандарти на фокус“ на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

Целта е да се проведат седем онлайн курса по 3 часа, лекторите ще са 14 и ще се обсъдят важни и актуални въпроси свързани с проблеми относно правата на човека.

Проектът е в ход от 2019 г. и приключва на 30 април 2024 г. Целта му е да се повиши правната култура, образоваността на юристите, за да могат по-лесно да прилагат Европейската конвенция за правата на човека на национално ниво.

Сред основните дейности на фондацията по проекта са водене на дела със стратегическо значение относно развитието на правото в България пред национални и международни съдилища. Както и изготвяне на становища до национални институции във връзка с влезли в сила осъдителни решение на Съда в Страсбург срещу България и до Комитета на министрите към Съвета на Европа.

Фондацията издава и месечен бюлетин за правата на човека, където са подбрани, резюмирани и анотирани на български език важни за обществото решения на Европейския съд за правата на човека и Съда на ЕС.

Добавена на 21.03.2024 г. в 12:50 ч.