Служебният министър-председател ще може да прекъсва основните си пълномощия за времето, в което е избран за премиер


Служебният министър-председател ще може да прекъсва основните си пълномощия за времето, в което е избран за премиер

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за Българската народна банка (БНБ), съгласно които назначеният за служебен министър-председател ще може да прекъсва пълномощията си за периода, в който е назначен, като след освобождаването му да продължи мандата, за който е избран. Законопроектът е внесен от ГЕРБ-СДС и ДПС. 

Със заключителните разпоредби на измененията в Закона за БНБ се променят текстовете от Закона за Сметната палата и Закона за омбудсмана, даващи правото за прекъсване на пълномощията на избраните за служебен министър-председател. 

Депутатите записаха, че когато управителят на БНБ е назначен за служебен премиер, същият определя свой заместник измежду подуправителите, който да изпълнява неговите правомощия след възлагане. При назначаване на подуправител за служебен министър-председател по негово предложение, Управителният съвет определя негов заместник, който изпълнява правомощията му при негово отсъствие. Управителят и подуправителите не могат да извършват друга дейност, освен преподавателска или като членове на органите на дружества, в които БНБ има участие, или на международни организации във връзка с дейността ѝ, освен ако са назначени за служебен министър-председател, пише в промените.

При отсъствие или назначаването му за служебен премиер на председателя на Сметната палата, той определя своя заместник. В същите случаи при заместник-председателя, правомощията му се упражняват от другия заместник-председател, определен със заповед на председателя на Сметната палата. Ръководителите на Сметната палата не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност, освен ако са назначени за служебен министър-председател, както и по международни проекти и програми, свързани с дейността на Сметната палата, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.

Парламентът прие още, че когато омбудсманът е назначен за служебен министър-председател, неговите правомощия се изпълняват от заместника му. Длъжността на омбудсмана и на заместник-омбудсмана е несъвместима с друга държавна длъжност, длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, както и с членство в политическа партия или синдикална организация, освен ако са назначени за служебен министър-председател, е записано още в приетитие днес от депутатите промени. 

По време на разискванията Тошко Йорданов от „Има такъв народ“ (ИТН) посочи, че поправките са били внесени в последния момент, без обсъждане и директно в правна комисия. Той предложи редакционни поправки, които посочват, че избраният за служебен премиер може да се върне на длъжността си, ако все още не му е изтекъл мандата, както и заместникът, който ще изпълнява функциите му докато е служебен министър-председател, да се назначава с акт на Народното събрание. Те бяха отхвърлени. 

Не може да се прекъсват временно правомощия на изборни длъжности, смята Петър Петров от „Възраждане“. По думите му се правят опити да бъде направена аналогия с народните представители, но тя не е коректна, защото длъжността, която преди това са вземали народните представители не е била изборна, каквито са тези на председателя на Сметната палата, омбудсмана, управителя и подуправителите на БНБ. 

Нещо, което е заложено грешно няма как да се оправи по начина, по който предлагате, каза председателят на ПГ на "БСП за България" Корнелия Нинова. По думите ѝ трупането на нови грешки през нови законодателни промени руши държавността и институциите. БНБ, Конституционен съд, Сметна палата, омбудсман бяха стабилни институции, вече не са, посочи Нинова и уточни, че няма да подкрепят и предложенията на ИТН.

Сегашните поправки не решават изцяло проблема, решават го донякъде, защото в Конституцията са описани ограниченията за тези длъжности, коментира Гроздан Караджов (ИТН). Сложете вие управителя на БНБ, той да стане виновен за всичко, което се случва в управлението на страната, след това го инсталирайте обратно, за да символизира силата и контрола върху банковата система на България, каза още Караджов.

Добавена на 02.04.2024 г. в 15:50 ч.