EDU Center насърчава развитието на индивиди и групи по линия на културата, изкуството и образованието, каза Стефана Маркович, координатор на проекти


EDU Center насърчава развитието на индивиди и групи по линия на културата, изкуството и образованието, каза Стефана Маркович, координатор на проекти

EDU Center насърчава устойчивото развитие на индивиди и групи по линия на културата, изкуството и образованието, чрез използването на иновативни, формални, неформални и креативни методи и решения. Това каза Стефана Маркович, координатор на проекти, по време на Третата трансгранична конференция по проект "Европа на Балканите: Общо бъдеще" в пресклуба на Българската телеграфна агенция (БТА) в Скопие . 

Ние сме организация с нестопанска цел, създадена в Скопие през 2019 г. Оттогава вече сме завършили два проекта, които бяха подкрепени от "Еразъм", в процес сме на завършване на още един проект и няколко други проекта, посочи тя.

Първият проект, това е проектът STEM. STEM означава наука, технология, инженерство и математика, посочи Маркович. Тя обясни, че проектът насърчава сътрудничеството между образователните институции и бизнеса чрез подобряване на дигиталната компетентност и иновативното използване на информационни и комуникационни технологии в училищното образование. По думите ѝ проектът има за цел да разработи иновативни учебни програми и образователни методи, чрез които ще се движи развитието на засегнатите общности. 

Днес светът се сблъсква със значителни предизвикателства, като в същото време насърчава огромни възможности за растеж. Четвъртата индустриална революция, роботиката, изкуственият интелект носят големи промени в производството, но също така - и непознати условия на труд, посочи тя.

Политиките на Green Deal на Европейския съюз са пътна карта за превръщането на Съюза в модерна, ресурсно-икономична и конкурентоспособна икономика, чиято основна цел е климатичната неутралност. Всичко това изисква трансформация на образователната система и предоставяне на младото поколение на необходимите знания и умения, повишаване на информираността на учениците и вдъхновяване на младите хора, обясни тя. По думите ѝ тези цели от своя страна определят нови стандарти за образователните системи и по този начин образованието може да има такова системно въздействие. 

Друг проект, който посочи Маркович, е платформа, която има за цел да укрепи творческите и предприемаческите умения на учениците и образователната общност, чрез създаване на вдъхновяващи работни пространства, организиране на образователни и социални събития и предоставяне на персонализирани услуги за стимулиране на техния растеж. Тя посочи , че за реализацията на проекта са привлечени партньори от  Естония, Португалия, Кипър, България, Гърция, Индия. Това важно партньорство, освен растеж и обмен на опит и добри практики, представлява и и кооперативна връзка, която  е основната конвергентна сила на Европа и на европейското семейство, към което страната ни се стреми, каза Маркович. Тя обясни, че проектът например включва проучване и анализ на употребата на главна буква в различните страни. За изследването учители и професионалисти в областта на образованието от различни училища бяха поканени да допринесат за проекта като участници в изследването, което позволи на консорциума да идентифицира пропуските в STEM образованието и да определи образователните ресурси, които да бъдат генерирани в следващата стъпка на проекта, каза Маркович. Един въпрос, на който всички участници в проучването трябваше да отговорят, беше какъв е опитът им в работа в STEM среда, добави тя.

Проектът "Европа на Балканите: Общо бъдеще" се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект "Европа в България: общо бъдеще". Сред целите на проекта са: по-добро разбиране на ролята на политиката на сближаване, вкл. на Балканите; повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от ЕС чрез Кохезионната политика; насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението ѝ на местно ниво, както и на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване. Това е пореден проект след "Европа в България: Общо бъдеще", осъществен от БТА.

Началото на поредицата от конференции по проекта бе дадено на 20 декември миналата година в София. Първата регионална конференция по проекта се проведе на 16 януари в Русе, където кметове и експерти обсъдиха новостите за периода 2021-2027 г. и постигнатите резултати през периода 2014-2020 година. На следващия ден БТА бе домакин на първата трансгранична конференция Букурещ-Русе. Трансгранична конференция по проекта се проведе също в Одрин и Хасково.

До момента са осъществени и конференции в градовете Разград, Велико Търново, Силистра, Габрово, Бургас, Сливен, Ямбол, Казанлък, Благоевград, Стара Загора. В периода до август 2024 г. БТА ще организира дискусии в пресклубовете си във Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Самоков, Смолян, София, Търговище, Хасково и Шумен, както и трансгранични конференции в Белград, Босилеград, Солун.

 

Добавена на 19.03.2024 г. в 14:55 ч.