Решение за неотложни ремонти на оградата на българо-турската граница предстои да приеме служебното правителство


Решение за неотложни ремонти на оградата на българо-турската граница предстои да приеме служебното правителство

Проект на Решение за възлагане и организиране на дейностите по осъществяване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница и прилежащия път до 31 декември 2024 г. предстои да приеме служебното правителство на редовно заседание в 11:00 часа. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Министерският съвет ще обсъди още обявяването на имоти – частна държавна собственост за имоти – публична държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за реализацията на Национален обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, както и за Национален обект „Модернизация на железопътен участък София – Волуяк“, като част от Проект „Развитие на железопътен възел София“.

В дневния ред е проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изплащане на стипендии.

Министрите предстои да разгледат и проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 март – 30 април 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г., е също част от програмата на заседанието на Министерския съвет.

 

Добавена на 05.06.2024 г. в 10:00 ч.