Студентският съвет на Медицинския университет в Пловдив ще е домакин на Общото събрание на НПСС


Студентският съвет на Медицинския университет в Пловдив ще е домакин на Общото събрание на НПСС

Студентският съвет на Медицинския университет (МУ) в Пловдив ще бъде домакин на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), което ще се състои на 1 юни от 10:00 ч. в аудиторния комплекс на висшето училище. Това съобщиха от Студентския съвет на МУ-Пловдив. В дневния ред на Общото събрание е включен доклад на председателя на НПСС Ангел Стойков за периода от 18 февруари до 31 май 2024 г. и доклад на Контролния съвет на организацията. 

Членовете на Общото събрание ще обсъдят и приемат годишен бюджет, както и годишен план за дейността на НПСС за 2024 г. Ще обсъдят също политики, позиции и партньорства. Предвидено е приемане на промени в правилника за дейността и за сформиране на постоянни комисии. Основните приоритети в мандата ми за следващите две години ще са свързани с настояването и студентите от частните висши училища да започнат да получават държавни стипендии, както и студентите от платеното обучение в държавните висши училища. Това ще е една от основните теми, която да се коментира заедно с промените в Закона за висшето образование (ЗВО), които са свързани с безплатното обучение на студентите по държавна поръчка, каза в интервю за БТА от февруари тази година новоизбраният тогава председател на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков.

Той заяви тогава, че трябва да има увеличение на стипендиите на студентите у нас с 30 процента, което да е за следващите две години.

Трябва да настояваме пред Министерството на образованието и науката (МОН), както и пред ръководствата на висшите училища, да се развива дуалната форма на обучение, и да се създават нови програми, които са по примера на чуждестранните университети, каза тогава Ангел Стойков. Това е този тип дуално обучение, което го има вече в средното ни образование и то е свързано с много добри практики, добави той. 

НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита на правата и интересите на студентите, курсантите, специализантите и докторантите в акредитираните висши училища в страната. НПСС се състои от делегирани представители на Студентските съвети от всички висши училища в България.

Основните цели на Националното представителство на студентските съвети са за реализиране на правата на студентското самоуправление, за защита на социалните интереси на обучаващите се във висшите училища, както и за организиране на културна, спортна, научна, творческа, междууниверситетска и международна дейност, която помага за повишаване на знанията и уменията на студентите.

Добавена на 30.05.2024 г. в 13:45 ч.