Служебният кабинет одобри близо 9,3 млн. лв. по програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна


Служебният кабинет одобри близо 9,3 млн. лв. по програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

Служебният кабинет прие одобри помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

Плащанията са верифицирани за периода от 1 ноември 2023 г. до 29 февруари 2024 г. за 472 одобрени заявления на заинтересованите лица.

С приемането на настоящия акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в размер на 9 275 665,80 лв. с ДДС, съгласно приложения списък, неразделна част от решението на Министерския съвет.

С извършената поправка на очевидната фактическа грешка в предходния одобрен за плащане списък е коригирано и въведено правилното изписване на получателя на плащането за предоставената помощ на разселени лица от Украйна, съобщават още от пресслужбата на Министерския съвет.

Добавена на 05.06.2024 г. в 17:15 ч.