За 2023 г. са инвестирани близо 458 млн. лв. публични средства в неправителствения сектор, съобщиха от Министерския съвет


За 2023 г. са инвестирани близо 458 млн. лв. публични средства в неправителствения сектор, съобщиха от Министерския съвет

Почти 458 млн. лв. публични средства са получили юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) през 2023 г. от националния бюджет, европейски и други програми. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Това е с близо 78 млн. лв. повече в сравнение с 2022 г., показват данните на Министерството на финансите. Те бяха представени днес пред членовете на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО). Заседанието беше председателствано от служебният вицепремиер и министър на финансите Людмила Петкова, информират от правителствената пресслужба.

Миналата година българските министерства, ведомства и общини са инвестирали в неправителствения сектор повече от 402 млн. лева. Лидер е Министерството на младежта и спорта, което е финансирало организации с нестопанска цел с над 81 млн. лева. Сериозна е сумата, отпусната от Министерския съвет – почти 43,5 млн. лв., предоставени главно на религиозни общности. И в двете институции се наблюдава малък ръст на този вид разходи спрямо 2022 година. Повече от 19,6 млн. лв., или с 1 млн. лв. повече спрямо предходната година, е отделило за тази цел Министерството на правосъдието. 

Над 10 млн. лв. от бюджета на Министерството на културата са отишли в библиотеки, читалища, сдружения и фондации. Тази сума е почти наполовина по-малка от субсидиите и трансферите към тези организации през 2022 година. 

Миналата година Община Варна е инвестирала в ЮЛНЦ повече от 15,6 млн. лв. и е изместила Столичната община от водещата позиция по този показател. София град остава на второ място с над 13 млн. лв., следвана от община Пловдив с 12,7 млн. лева. 

Близо 55,4 млн. лв. са изплатени през изминалата година като безвъзмездна финансова помощ за неправителствени организации от европейски и други програми. Най-голяма е сумата, вложена през Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – почти 16 млн. лева. През Оперативната програма „Добро управление“ с 12,5 млн. лв. са финансирани главно проекти на организации на общинско равнище. Най-голяма част от финансираните по европейски програми ЮЛНЦ са сдружения и фондации в обществена полза – 83%. Една десета от общата сума са получили читалищата. 

Предстои анализ на ефективността на средствата, вложени в дейности на нестопански организации, за което Секретариатът на СРГО разчита на съдействие и от страна на членовете на съвета.   

Съветът за развитие на гражданското общество към Министерския съвет е създаден по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В него членуват 14 неправителствени организации за осъществяване на дейност в обществена полза, избрани по прозрачна и демократична процедура. Съветът се председателства от заместник министър-председател. Основна цел на консултативния орган е разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество.

Добавена на 17.05.2024 г. в 14:50 ч.