Над 100 000 са новите пенсионери през 2023 г., сочат данните на Националния осигурителен институт


Над 100 000 са новите пенсионери през 2023 г., сочат данните на Националния осигурителен институт

През 2023 г. общият брой на пенсиониралите се лица с пенсии от държавното обществено осигуряване е 100 213, сочат данните на Националния осигурителен институт (НОИ) в първия за годината бюлетин на ведомството. Това е с 2623 (2,7 %) повече спрямо 2022 г. Лични пенсии са получили 87 369 пенсионери, с 5938 (7,3 %) повече спрямо предходната година, а наследствени пенсии са получили 12 844 лица, с 3315 (20,5 %) по-малко спрямо 2022 г.

Броят на пенсионерите с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж (чл.68, ал.3) през 2023 г. е 13 247, посочват още от НОИ. Това е с 10 % по-висок дял от 2022 г. Средният осигурителен стаж на тези пенсионери е 21,6 години. Делът на пенсионерите с непълен стаж от общия брой на лицата с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 22,8 % през 2022 г. на 25,7 %. От НОИ уточняват, че една от причините за това увеличение е разширяването на понятието „действителен стаж“ съгласно направената през януари 2023 г. промяна в Кодекса за социално осигуряване (КС0), според която за „действителен стаж“ се признава и периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и времето, в което репресирани са били в затвори и трудововъзпитателни общежития и при други подобни случаи, упоменати в чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

През 2023 г. броят на новите пенсионери с пенсии за осигурителен стаж и възраст в намален размер, отпуснати до една година преди достигане на възрастта, е 6837. На 13 лица са отпуснати пенсии като балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации съгласно разпоредбата в КСО.

Новоотпуснатите пенсии за ранно пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд са 5714. Броят им е намалял с 523 (8,4 %) спрямо предходната година, сочат още от НОИ. Техният дял е 11,1 % от всички пенсионери с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст при 11,8 % година по-рано. През 2023 г. 30 520 лица са получили лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване, пише още в бюлетина.

По информация на НОИ от днес, 1 април, пенсиите на около 350 000 работещи пенсионери ще бъдат служебно преизчислени. Преизчисляването ще обхване работещите пенсионери, получаващи трудови пенсии – пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Служебното преизчисляване на пенсиите започна като извънредна мярка по време на коронавирусната пандемия през март 2020 г., а година по-късно мярката стана постоянно действаща, обясниха през март от НОИ. 

Добавена на 01.04.2024 г. в 12:35 ч.