България създаде добър модел на правна помощ, каза директорът на Българския институт за правни инициативи


България създаде добър модел на правна помощ, каза директорът на Българския институт за правни инициативи

България създаде добър модел на правна помощ, дори в европейска рамка, каза директорът на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) Биляна Георгиева-Вегертседер. Тя откри кръгла маса, посветена на правната помощ.

Служебният заместник министър на правосъдието Спаска Кинчева заяви, че когато говорим за равен достъп до правосъдие, фокусът е насочен към уязвими групи от хора и такива с нисък доход. Тя припомни, че с тази задача е натоварено Националното бюро за правна помощ.

Държавата продължава да е ангажирана с подобряване на активността на правната помощ, посочи още Кинчева. Тя отбеляза, че в Министерството на правосъдието заседава работна група за актуализиране на заплащането на адвокатските хонорари за правна помощ.

Председателят на Националното бюро за правна помощ (НБПП) Наталия Илиева припомни, че националното законодателство регламентира параметрите на правната помощ у нас. До приемането на закон правната помощ, у нас средства за достъп до правосъдие са осигурявани от бюджета на Висшия съдебен съвет, припомни тя. Взаимодействайки си с адвокатурата, държавата осигурява правна защита на уязвимите общности, посочи Илиева. Предвидено е правна помощ да бъде оказвана и в процедури по медиация, напомни още председателят на НБПП.

Държавата продължава от близо година и половина да предоставя правна помощ на лица, пострадали от домашно насилие. По силата на Меморандум работим много добре с МВР и така правна помощ се оказва на пострадали лица на място. Така се постига заповед за незабавна защита за 24 часа, каза Илиева. Адвокатските съвети следят за качеството на правната помощ. Те се занимават сериозно с проверката на отчетите на адвокатите, обобщи тя. 

Наталия Илиева посочи, че на единния телефон за правна помощ има редица обаждания. Затова от следващата година се надяваме да имаме увеличен бюджет и отговарящите на телефона адвокати от двама да станат четирима, каза Илиева.

Добавена на 29.05.2024 г. в 12:15 ч.