Справянето с демографските предизвикателства в дългосрочен план изисква прилагането на хоризонтален подход, каза министър Ивайло Иванов


Справянето с демографските предизвикателства в дългосрочен план изисква прилагането на хоризонтален подход, каза министър Ивайло Иванов

Справянето с демографските предизвикателства в дългосрочен план изисква прилагането на хоризонтален подход, с предприемане на широк набор от действия в множество сфери - социалната, образователната, здравеопазването, икономиката, регионалното развитие. Само с подобни комплексни мерки можем да превърнем България в място, което всеки би избрал да създаде семейство и да се развива професионално. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика Ивайло Иванов при откриването на конференция на тема: „Демографско бъдеще на България. Инвестиции в технологии, инфраструктура и човешки капитал“. Събитието е организирано от медийна група „Стандарт“. То бе открито от издателя и главния редактор на медията Славка Бозукова.

Негативните демографски тенденции, които са основен проблем пред развитието не само на България, но и на Европа, се превръщат в крайъгълен камък за бъдещата политика на страната и общността. Те се отразяват отрицателно върху всички сфери на обществения живот във всяка държава, коментира още в изказването си министърът.

Той акцентира върху изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението за периода 2012-2030 г. Основната цел на стратегията е насочена към забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизиране в дългосрочен план, подчерта Иванов.

Добавена на 30.05.2024 г. в 14:00 ч.