Общините могат да подават искания за удължаване на услугата „Грижа в дома“ до края на 2024 г.


Общините могат да подават искания за удължаване на услугата „Грижа в дома“ до края на 2024 г.

Общините могат да подават искане за анексиране на договорите си за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ до края на 2024 г., съобщават от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Оттам уточняват, че удължаването на услугата е възможно, след като преди месец Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 – 2027 г. одобри допълнителни средства по процедурата в размер на 48 млн. лв. С допълнителното финансиране бюджетът по процедурата достигна 273 млн. лв.

„Грижа в дома“ е една от първите операции, която бе започната по ПРЧР през ноември 2022 г., припомнят от МТСП. Чрез нея се осигуряват почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на възрастни и хора с увреждания, включително на такива с хронични заболявания и трайни увреждания. Сключени са 229 договора на обща стойност 215 184 375 лв., в рамките на които 45 987 хора с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване получават подкрепа, посочват от ведомството. От Министерството информират и за създадено към социалния министър експертно консултативно звено за извършване на оценка на условията за осигуряване на устойчивост на услугите, предоставяни по процедурата и на необходимостта от програмирането на нова мярка за предоставяне на грижи в дома по ПРЧР 2021 – 2027 г. 

Преди дни бе съобщено, че "Грижа в дома" ще продължи в Шумен. До момента са обслужени 380 души, като бройката на потребителите може би ще достигне 400, каза Севелина Колева, ръководител на проекта в града. Други общини също съобщиха, че услугата ще бъде удължена. 

Добавена на 03.06.2024 г. в 19:45 ч.