Мерките по Програмата за развитие на човешките ресурси са достигнали до 1,245 милиона души в България за седем години, съобщи експерт от МТСП


Мерките по Програмата за развитие на човешките ресурси са достигнали до 1,245 милиона души в България за седем години, съобщи експерт от МТСП

За седем години, в програмния период 2014-2020 г., Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" достигна до 1,245 млн. души в България, което значи, че мерките по програмата са достигнали до всеки пети българин. Това обяви Десислава Ушколова, началник отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика на регионална конференция по проект "Европа на Балканите: Общо бъдеще", която се провежда в пресклуба на БТА във Видин.

Ушколова информира, че по Програмата за развитие на човешките ресурси 100 000 безработни лица са преминали обучения, 115 000 младежи са получили достъп до услуги за стажуване, за работа, за обучения и за менторство. В област Видин програмата е достигнала до почти 3300 младежи, 125 000 възрастни лица от уязвими групи са получили подобрен достъп до социални услуги, като от тях 3300 са от област Видин. Те са се възползвали от мерките на програмата за социално включване. По отношение на мерките на програмата за деца, почти 66 000 деца получиха услуги за ранно детско развитие, като 1200 от тях са подкрепени в област Видин за социално включване и ранно детско развитие, съобщи Десислава Ушколова.

Тя подчерта, че в момента върви активното изпълнение на програмата в новия програмен период - 2021-2027 г., която е с бюджет от повече от 3,850 млрд.лв. Мерките по програмата са изцяло насочени към промяна и подобряване на живота на хората чрез по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване и дейности за младежи, като в този програмен период има и дейности в подкрепа на социалните иновации, каза Ушколова.

Тя представи процедурата „Младежка заетост плюс“ с бюджет от 188 млн.лв., която, по думите ѝ, е доста успешна и търсена мярка, продължение от предишния програмен период. Бенефициент е Агенцията по заетостта, което означава, че всеки работодател, който би искал да се възползва от мерките по програмата, следва да подаде заявление в Бюрото по труда по местоживеене, поясни Ушколова.

Допустимите дейности по процедурата са стажуване до девет месеца за младежи до 29 г., обучение по време на работа до шест месеца, субсидирана заетост до девет месеца, каза представителят на Министерството на труда и социалната политика. Тя информира, че младежите могат да се обучат в умения за предприемачество, придобиване на трудов опит, обучения, свързани с личностна и социална компетентност. Идеята на процедурата е младежите без опит да го придобият чрез мерките, като новото е леко разширение на понятието за първа работа. Според промяната първа работа ще бъде работата по кода на икономическа дейност, за която се кандидатства със заявката по проекта, поясни Ушколова. Допуснахме, че ако някой младеж си тръгне по време на проекта, ще може да се наеме друг, добави тя. 

Друга мярка е процедура "Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица", която е с бюджет 50 млн.лв. и отново се изпълнява от Агенцията по заетостта, съобщи Десислава Ушколова. Основно дейностите по нея са насочени към обучение за квалификация, чужди езици, дигитални умения за напреднало или високоспециализирано равнище. Агенцията по заетостта отвори прием за обучение с ваучери, като на сайта ѝ всеки, който иска да се обучи, може да попълни онлайн формуляр, да избере обучението, което го интересува. Акцент са дигиталните обучения за напреднало и високоспециализирано ниво, съобщи Ушколова.

Добавена на 04.06.2024 г. в 19:05 ч.