Сезонните работници трябва да получат от работодателя трудов договор, уведомление за регистрация в НАП и длъжностна характеристика, напомнят от ГИТ


Сезонните работници трябва да получат от работодателя трудов договор, уведомление за регистрация в НАП и длъжностна характеристика, напомнят от ГИТ

Сезонните работници трябва да отстояват трудовите си права. Това съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) по повод началото на летния сезон и активното търсене на работници за сезонна заетост. 

От ГИТ напомнят на търсещите работа хора да бъдат внимателни за своите трудови и осигурителни права. За да бъдат гарантирани те в най-пълна степен, трудът трябва да бъде деклариран.

Преди да бъдат допуснати до работното си място, наетите трябва да получат задължително три документа – екземпляр от трудовия си договор с договорени писмено в него условията на труд, при които реално ще се работи, копие от уведомлението за регистрацията му в Националната агенция за приходите (НАП) и длъжностна характеристика, подчертаха от инспекцията.

От ГИТ уточниха, че всеки може да провери дали наистина договорът му е регистриран, както и заплащат ли се осигурителни вноски върху реалния му доход, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП. 

Ако трудовият договор не е регистриран в НАП, има риск работодателят да не декларира осигурителния стаж и да не внася осигурителните вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права, добавиха от инспекцията.

Те посочиха, че в договора трябва да са регламентирани основни параметри на трудовото правоотношение като: място на работа; наименование на длъжността и характера на работа; дата на сключване и начало на изпълнението; времетраене; размер на основния и удължен платен годишен отпуск; основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер; продължителността на работния ден или седмица. 

От ГИТ допълват, че в срока за изпитване трудовото правоотношение на работника или служителя може да бъде прекратено веднага, без предизвестие. В тези случаи той има право на обезщетение от работодателя единствено за неизползван платен годишен отпуск.

За петте месеца на 2024 г. Главната инспекция по труда е установила 90 670 нарушения на разпоредбите на трудовото законодателство. От тях 48 381 са нарушенията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, а по осъществяване на трудовите правоотношения са 41 806 бр. За първите пет месеца на 2024 г. са установени 1360 случая на работа без трудов договор. Сумата на забавените трудови възнаграждения на работещите е над 4 млн. лв.

На 4 юни т.г. служебният министър на труда и социалната политика Ивайло Иванов съобщи, че в резултат на изпълнението на Плана по заетостта през 2024 г. се очаква нивото на безработица в България да намалее до 4%, а заетостта във възрастовата група 20-64 г. да достигне 77%.

Добавена на 07.06.2024 г. в 12:55 ч.