Очаква се парламентът да ратифицира споразумението със САЩ за изграждане на нова ядрена мощност на АЕЦ „Козлодуй“


Очаква се парламентът да ратифицира споразумението със САЩ за изграждане на нова ядрена мощност на АЕЦ „Козлодуй“

Очаква се парламентът да ратифицира споразумението между България и САЩ за сътрудничество по проект за изграждане на ядрена мощност на площадката на Атомната електроцентрала (АЕЦ) „Козлодуй“ и ядрената програма за граждански цели на България. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание.

На първо четене законопроектът, с който се предлага ратификацията на споразумението, бе гласуван на 14 март. В него се посочва, че с решение на парламента от 12 януари и 18 декември 2023 г. министърът на енергетиката е задължен да предприеме всички действия за вземане на положително решение за изграждане на нова ядрена мощност с технология АР1000. В изпълнение на решението е подготвен проект на споразумение с рамка за засилване на сътрудничеството по изпълнение на Проект по проектирането, изграждането и пускането в експлоатация на един нов реактор с инсталирана мощност от най-малко хиляда мегавата в АЕЦ „Козлодуй“. Предвижда се след влизането в сила на закона министърът на външните работи да уведоми по дипломатически път САЩ за ратифицирането на споразумението от Народното събрание, а министърът на енергетиката да обнародва в „Държавен вестник“ документа в 15-дневен срок от датата на влизането му в сила за България. 

В редовния парламентарен контрол се очаква да участват министрите: Кръстю Кръстев, Юлиян Попов, Георги Гвоздейков, Калин Стоянов, Андрей Цеков, Иванка Шалапатова, Румен Радев.

 

 

 

Добавена на 22.03.2024 г. в 08:55 ч.