Парламентът ратифицира Споразумението на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации


Парламентът ратифицира Споразумението на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации

Парламентът ратифицира Споразумението на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации със 161 гласа „за“, 36 – „против“ и 16 – „въздържал се“. Фондът на НАТО за иновации се създава с цел да предоставя инвестиции в участващите страни, финансиран е на доброволен принцип, с продължителност на действие 15 години. Законопроектът, с който се предлага Народното събрание да ратифицира споразумението, е внесен от Министерския съвет. 

Фондът ще осигурява инвестиции във високотехнологични стартъпи, които имат потенциал в сигурността и отбраната. Очакваният размер на финансовите средства е около един млрд. евро за целия период. Предвижда се и възможност за създаване на отделни субфондове, в които да участват няколко заинтересовани съюзници или партньори, се посочва в доклада на комисията по икономическа политика и иновации. Инвестиционният мениджър следва да осигури избягване на пренасищане на инвестиции в една държава, като изборът на компаниите, в които да се инвестира, ще изисква одобрението на поне 75 на сто от участващите страни. Участието във Фонда ще предостави възможност за финансиране както на компании, които участват в дейности по линия на Ускорителя за иновациите в отбранителния сектор DIANA, така и на други фирми с иновативни проекти, се казва в доклада.

В дискусията по законопроекта участваха единствено депутати от парламентарната група на „Възраждане“. 

Добавена на 22.03.2024 г. в 11:10 ч.