Близо 400 млн. лева са инвестирани в научна инфраструктура в България, каза заместник-министърът на образованието Наталия Митева


Близо 400 млн. лева са инвестирани в научна инфраструктура в България, каза заместник-министърът на образованието Наталия Митева

Близо 400 млн. лева са инвестирани в научна инфраструктура в България със средства по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ и национално съфинансиране. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева при представяне на създадените по програмата 16 центъра за върхови постижения и компетентности, съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

Центровете са в различни райони на страната. В тях са изградени стотици лаборатории, за които e закупено съвременно оборудване. В центровете се провеждат научни изследвания в различни области – мехатроника и чисти технологии, информатика и ИКТ, нови технологии в креативни и рекреативни индустрии и индустрии за здравословен живот и биотехнологии. Целта е да работят съвместно с бизнеса и общините, като по този начин допринасят за развитието на индустрията и обществения живот.

“Заедно с изграждането на изследователската инфраструктура и закупуването на най-модерно оборудване за научните лаборатории, с програмата са подкрепени и най-важните участници в научно-изследователския процес – самите учени“, отбеляза зам.-министър Митева. Tя изтъкна, че особено внимание е насочено към назначаването и подкрепата на млади учени.

В центровете са назначени 646 нови изследователи. Учените в новоизградените центрове вече имат близо 2500 публикации, 50 от които са в първите 10% на най-цитираните от съответната научна област. Те са създали и 80 патента, както и 53 полезни модела, отбелязват от образователното ведомство.

“Най-важното е, че днес празнуваме не само завършването на модерната инфраструктура, но и началото на нов етап в развитието на българската наука– запълването на всички тези центрове с още повече смисъл и съдържание”, изтъкна Наталия Митева. Тя посочи, че в следващите години предстоят още важни инвестиции в българското образование и наука по Плана за възстановяване и устойчивост и по Оперативна програма “Образование“, с които се надгражда създаденото досега.

В рамките на представянето тя се запозна с работата на част от новоизградените лаборатории в кампус “Лозенец“. В тях се предлагат различни иновативни решения – сензори за качеството на въздуха в градовете и в затворените пространства; система, която засича дезинформация и фалшиви новини; т.нар. градове на бъдещето, които предлагат различни архитектурни и градоустройствени решения.

В събитието участваха и заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов; ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова; ръководителят на отдел “България, Хърватия и Словения“ в Генерална дирекция “Регионална и градска политика“ на Европейската комисия Агнес Монфре; директорът на Изпълнителна агенция “Програма за образование“ проф. Георги Вайсилов; заместник-ректорът на Софийския университет проф. Тони Спасов, както и представители на научната общност и висшите училища, допълват от МОН.

/ЙВЛ

Добавена на 06.06.2024 г. в 12:55 ч.