Представители на Главната инспекция по труда участваха в съвместни проверки в Кипър и Малта в строителството


Представители на Главната инспекция по труда участваха в съвместни проверки в Кипър и Малта в строителството

Български инспектори по труда се включиха като наблюдаващи в съвместни проверки в Кипър и Малта в рамките на Седмицата на действието, посветена на мобилността на работната сила в строителството, съобщиха от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ). 

В рамките на двудневната кампания в Кипър извършените проверки на строителни обекти са във връзка с осъществяването на трудовите правоотношения, което се контролира от местните инспектори по труда. За разлика от България, където Инспекцията по труда осъществява интегриран контрол, в Кипър и Малта осигуряването на здраве и безопасност при работа в страната е в правомощията на друг контролен орган. Установените нарушения са свързани с възникването на трудовите правоотношения, включително работа без сключени трудови договори, както и с пропуски при осъществяването им.

При съвместните проверки в Малта българските инспектори бяха поканени да участват в организирани от малтийските контролни органи съвместни национални проверки с участието на инспекцията по труда, органите на полиция – сектор „Миграция“, както и на службата, контролираща здравословните и безопасни условия на труд. При проверките са установени нарушения по заплащането на труда и са спрени строителните дейности на един обект до обезопасяване на строителните площадки. Органите на полицията са задържали четирима работници - граждани на трети държави, незаконно пребиваващи в страната.

Инициативата е организирана от Европейския орган по труда (ЕОТ) през март. При проверките в Кипър се включиха също представители на контролните органи на Австрия.

Представители на ГИТ участваха през септември м.г. в съвместни проверки в селското стопанство в Белгия. Фокусът на проверките тогава беше недекларираният труд, както и условията на труд и настаняване, когато се осигуряват от работодателя. Проверките бяха организирани отново с подкрепата на ЕОТ.

Добавена на 29.03.2024 г. в 19:40 ч.