Състоя се обучителна среща по многонационалния проект STESSIE, свързан с приобщаващото образование в училище


Състоя се обучителна среща по многонационалния проект STESSIE, свързан с приобщаващото образование в училище

Самооценката е много важна при определяне на качеството в образованието, а училищата трябва да се чувстват уверени да я прилагат. Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Михайлова по време на обучителна среща по многонационалния проект STESSIE. Проектът е свързан с прилагане на инструмент за самооценка на качеството на приобщаващото образование в училище, съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

Партньори по проекта са десет институции и организации от седем държави - Франция, Белгия, Испания, България, Естония, Малта и Сърбия. От българска страна участва Националният инспекторат по образованието, който беше домакин на обучителното събитие по проекта.

Събитието осигури възможност за наблюдение на практики в четири столични училища – 8 СУ “Васил Левски“; 81 СУ “Виктор Юго“; 128 СУ “Алберт Айнщайн“ и 79 СУ “Индира Ганди“, както и представяне на резултатите до момента от апробирането на инструмента TESSIE относно насърчаване на социалното включване в образованието. Целта на инструмента е да подпомогне училищата да създадат среда, в която всеки ученик се чувства ценен, уважаван и приобщен, отбелязват от МОН.

'Изключително важно е изработването на инструментариум по отношение на приобщаващото образование', акцентира зам.-министър Михайлова. Тя благодари на директора на Националния инспекторат по образованието Анелия Андреева за работата по проекта. В обучителната среща участва и началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Наталия Михалевска.

/ЙВЛ

Добавена на 10.06.2024 г. в 17:55 ч.