Депутатите удължиха работното си време до гласуването на третата точка в дневния ред - временна комисия във връзка с "Турски поток"


Депутатите удължиха работното си време до гласуването на третата точка в дневния ред - временна комисия във връзка с "Турски поток"

Депутатите удължиха работното си време до гласуването на точка три в дневния ред на парламента. Тя предвижда проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно изчезналия стратегически документ "Пътна карта за реализация на проекта за разширение на газопреносната система на Република България", както и всички факти и обстоятелства относно реализацията на проекта "Турски поток" на територията на Република България.

Предложението беше на Георги Свиленски от „БСП за България“.

Добавена на 03.04.2024 г. в 15:40 ч.