Окончателна избирателна активност по райони след изборите за Народно събрание и Европейски парламент


Окончателна избирателна активност по райони след изборите за Народно събрание и Европейски парламент

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви окончателната избирателна активност на изборите за Народно събрание и за Европейски парламент, произведени на 9 юни 2024 г. 

Ето каква е активността на изборите на 9 юни по райони:  Избирателна активност 

парламентарни избори

9 юни 2024 г. 

Избирателна активност 

европейски избори

9 юни 2024 г. Благоевград

36,50 %

39,64 %

Бургас

31,97 %

31,44 %

Варна

35,28 %

34,58 %

Велико Търново

31,78 %

30,32 %

Видин

34,00 %

32,30 %

Враца

35,29 %

33,24 %

Габрово

29,21 %

27,99 %

Добрич

28,37 %

29,49 %

Кърджали 

27,74 %

40,85 %

Кюстендил

28,35 %

30,52 %

Ловеч

32,42 %

30,73 %

Монтана

38,38 %

33,03 %

Пазарджик

30,64 %

29,28 %

Перник

32,75 %

30,63 %

Плевен

28,94 %

27,35 %

Пловдив град

32,53 %

32,29 %

Пловдив област

26,28 %

25,96 %

Разград

31,45 %

36,69 %

Русе

28,87 %

28,33 %

Силистра

34,11 %

35,75 %

Сливен

24,21 %

23,65 %

Смолян

39,84 %

38,98 %

София 23 МИР

41,51 %

42,07 %

София 24 МИР

28,38 %

35,87 %

София 25 МИР

32,56 %

32,16 %

София област

34,42 %

32,23 %

Стара Загора

33,78 %

32,36 %

Търговище

32,68 %

34,02 %

Хасково

34,81 %

36,51 %

Шумен

27,21 %

29,60 %

Ямбол

28,16 %

27,36 %Сравнителна данни на избирателната активност на парламентарните избори на 9 юни 2024 г. и 2 април 2023 г.  Избирателна активност 

парламентарни избори

9 юни 2024 г. 

Избирателна активност 

парламентарни избори

2 април 2023 г. Благоевград 

36,50 %

39,32 %

Бургас

31,97 %

39,03 %

Варна

35,28 %

42,25 %

Велико Търново

31,78 %

37,50 %

Видин

34,00 %

37,64 %

Враца

35,29 %

39,89 %

Габрово

29,21 %

36,51 %

Добрич

28,37 %

31,46 %

Кърджали

27,74 %

26,82 %

Кюстендил

28,35 %

33,16 %

Ловеч

35,42 %

36,14 %

Монтана

38,38 %

42,91 %

Пазарджик

30,64 %

34,84 %

Перник

32,75 %

40,68 %

Плевен

28,94 %

34,39 %

Пловдив град

32,53 %

40,56 %

Пловдив област

26,28 %

34,16 %

Разград

31,45 %

33,26 %

Русе

28,87 %

35,68 %

Силистра

34,11 %

38,28 %

Сливен

24,21 %

30,04 %

Смолян

39,84 %

43,46 %

София 23 МИР

41,51 %

51,69 %

София 24 МИР

28,38 %

36,01 %

София 25 МИР

32,56 %

41,56 %

София област

34,42 %

40,74 % 

Стара Загора

33,78 %

38,65 %

Търговище

32,68 %

32,24 %

Хасково

34,81 %

37,42 %

Шумен

27,21 %

32,02 %

Ямбол

28,16 %

33,44 % 

Сравнителна данни на избирателната активност на европейските избори на 9 юни 2024 г. и  26 май 2019 г.

  Избирателна активност 

европейски избори

9 юни 2024 г. 

Избирателна активност 

европейски избори

26 май 2019 г. Благоевград

39,64 %

36,40 %

Бургас

31,44 %

32,55 %

Варна

34,58 %

32,98 %

Велико Търново

30,32 %

30,61 %

Видин

32,30 %

32,20 %

Враца

33,24 %

36,60 %

Габрово

27,99 %

29,03 %

Добрич

29,49 %

29,81 %

Кърджали

40,85 %

41,78 %

Кюстендил

30,52 %

29,91 %

Ловеч

30,73 %

36,31 %

Монтана

33,03 %

36,95 %

Пазарджик

29,28 %

29,06 %

Перник

30,63 %

32,45 %

Плевен

27,35 %

27,51 %

Пловдив град

32,29 %

28,82 %

Пловдив област 

25,96 %

27,55 %

Разград

36,69 %

36,71 %

Русе

28,33 %

30,12 %

Силистра

35,75 %

38,56 % 

Сливен

23,65 %

26,60 %

Смолян

39,98 %

39,53 %

София 23 МИР

42,07 %

35,01 %

София 24 МИР

35,87 %

27,86 %

София 25 МИР

32,16 %

28,86 %

София област

32,23 %

34,50 %

Стара Загора

32,36 %

32,23 %

Търговище

34,02 %

38,26 %

Хасково

36,51 %

37,80 %

Шумен 

29,60 %

32,47 %

Ямбол

27,36 %

29,92 % 

Добавена на 11.06.2024 г. в 19:25 ч.