Общественият съвет към ЦИК се обръща към медиите и към социологическите агенции с призив да не публикуват данни от проучвания в хода на изборния ден, преди 20:00 часа


Общественият съвет към ЦИК се обръща към медиите и към социологическите агенции с призив да не публикуват данни от проучвания в хода на изборния ден, преди 20:00 часа

Общественият съвет към ЦИК се обръща към доставчиците на медийни услуги и към социологическите агенции да спазват духа и буквата на Изборния кодекс - чл. 204 и чл. 205, и да не разпространяват и публикуват данни от социологически проучвания, т.нар. екзитпол, в хода на изборния ден, преди 20 часа, под каквато и да е форма. Това се посочва в обръщение на Общественият съвет към Централната избирателна комисия до "Алфа рисърч", "Галъп интернешънъл Болкан“, "Тренд", "Маркет линкс", до медиите, Българската социологическа асоциация, получено в БТА.

Съгласно текстовете на Изборния кодекс (т. 15 от Допълнителни разпоредби), забраната се отнася и до профилите в социалните мрежи като Фейсбук, X (Туитър), Вайбър, Ютюб, Тик-ток и др. на доставчиците на медийни услуги, припомнят от Обществения съвет към ЦИК. 

Извършването на социологически проучвания в изборния ден е регламентирано в Изборния кодекс и се извършва единствено от регистрирани в ЦИК агенции. В този смисъл, отговорността за предоставяне на междинни данни лежи и върху регистрираните социологически агенции, а не само върху публикуващите ги медии, отбелязват от Обществения съвет. 

Общественият съвет призовава четирите агенции, регистрирани в ЦИК, а именно "Алфа Рисърч", "Галъп Интернешънъл Болкан", "Тренд" и "Mаркет Линкс" да поемат публично общ "джентълменски" ангажимент, като заявят, че се ангажират да не предоставят своите данни по време и начини, които предполагат или допускат нарушаване на закона. Ако бъде поет такъв ангажимент, публикуваните преди 20 часа в електронни медии или социални мрежи прогнозни резултати, „класации“ и др.под. ще бъдат априори дискредитирани като ненадеждни, тъй като обществото ще знае, че те не могат да са продукт на реални екзитполове, проведени от регистрираните в ЦИК отговорни социолози професионалисти и ще ги игнорира, допълват от Обществения съвет към ЦИК.

Наблюдатели и анализатори неведнъж са отбелязвали влиянието на незаконно публикуваните прогнозни резултати в хода на изборния ден върху поведението на гласоподавателите, в т.ч. били са отчитани и мобилизация на купения или контролиран вот, именно в последните часове на изборния ден. В днешния свят на 24-часов непрекъснат информационен поток, Общественият съвет смята, че за краткия интервал от 13 часа, колкото е продължителността на изборния ден, правото на информация може и следва да отстъпи пред правото на свободен и необременен с прогнозни резултати избор на избирателите за управлението на страната.

"Купуването и продаването на гласове са престъпления, а парите не са всичко. На 9 юни 2024 г. да замълчим до 20 часа", заявяват от Обществения съвет към ЦИК.Общественият съвет към Централната избирателна комисия включва представители на български неправителствени организации, наблюдаващи изборите в страната. Създаден е на основата на чл.55 отИзборния кодекс и според своите Правила е консултативен орган към ЦИК с основна цел да съдейства за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборния процес. Общественият съвет работи независимо от изборната администрация като изработва становища, анализи, препоръки и организира дискусии, кръгли маси и публични събития свързани с изборната теория и практика. За работата си членовете му не получават възнаграждение.

Припомняме, че Централната избирателна комисия санкционира медии за това, че са оповестили данни от екзитполовете преди обявяването на края на изборния ден. За нарушенията на медиите им се  съставя акт. Според Изборния кодекс (ИК) санкциите, които се предвиждат за обявяване на резултати от социологически проучвания и допитвания преди обявяването на края на изборния ден, са глоба или имуществена санкция.  

Добавена на 06.06.2024 г. в 00:25 ч.