Очаква се парламентът да обсъди промени в Закона за хазарта, свързани с разпространението на реклама на хазартни игри


Очаква се парламентът да обсъди промени в Закона за хазарта, свързани с разпространението на реклама на хазартни игри

Парламентът ще обсъди утре на първо четене промени в Закона за хазарта, свързани с разпространението на пряка и непряка реклама на хазартни игри и зависимостта от тях. Това предвижда първа точка от проектопрограмата за работа на Народното събрание, публикувана на сайта на институцията.

Измененията целят да се намалят обществените вреди, свързани с хазарта, като се ограничат рекламите и подобри контрола над тях, и като се подобри възпиращата функция на регистъра за уязвими лица. 

Очаква се депутатите да разгледат на второ четене законопроект за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, внесен от Министерския съвет. 

Проектопрограмата включва и проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно изчезналия стратегически документ "Пътна карта за реализация на проекта за разширение на газопреносната система на Република България", както и всички факти и обстоятелства относно реализацията на проекта "Турски поток" на територията на България. Проекторешението е внесено от „Продължаваме промяната – Демократична България“. 

Предвижда се депутатите да обсъдят на първо четене изменения в Закона за железопътния транспорт и в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, както и законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно подновяване определянето на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа (РЦОНКН) като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО в София, подписано на 11 ноември 2023 година.

Първа точка в четвъртък се очаква да бъде проект на решение за изпълнение на политиката за декарбонизация чрез енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в страната. Предвижда се парламентът да разгледа и годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в България през 2022 г., който е поверителен, както и отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2022 година. 

Според правилника за работа на Народното събрание в първия петък на всеки месец има блиц контрол. Предвиден е и редовен петъчен парламентарен контрол.

Добавена на 02.04.2024 г. в 22:10 ч.