Излъчването на няколко музикални произведения в нарушение на Закона за авторското право е едно нарушение


Излъчването на няколко музикални произведения в нарушение на Закона за авторското право е едно нарушение

Излъчването на няколко музикални произведения в нарушение на Закона за авторското право в само едно нарушение. Това записаха в тълкувателно постановление Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС). То е по тълкувателно дело във връзка със Закона за авторското право и сродните му права по искане на министъра на правосъдието, съобщават от ВАС.

В тълкувателното постановление се прави уточнение, че в отправеното искане за тълкуване на министъра на правосъдието във формулировката на въпроса се съдържа изразът „без необходимото по закон съгласие“, като условие за това неправомерното използване на музикалните произведения да се квалифицира като административно нарушение по съответния текст от закона. В текста от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) не се съдържа такова определение, което да е включено във фактическия състав на административното нарушение. Елементът, който определя противоправността на деянието, е „в нарушение на разпоредбите на закона“, посочват още от ВАС.

На 23 ноември Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за авторското право и сродните му права.

С приетите изменения се транспонират изисквания на европейска директива от съществено значение за предоставянето на по-широк достъп на потребителите в Европейския съюз (ЕС) до телевизионни и радиопрограми с произход други държави членки. 

С приетите разпоредби са предвидени специални правила за гарантиране на справедливо възнаграждение за авторите и артистите изпълнители. 

 

Добавена на 20.03.2024 г. в 19:35 ч.