Общо 151 деца и младежи от Украйна са получили подкрепа по проект на „Каритас-София“


Общо 151 деца и младежи от Украйна са получили подкрепа по проект на „Каритас-София“

За около година общо 151 деца и младежи от Украйна са получили подкрепа от организация „Каритас-София“. От тях 33 са били включени в детска градина, а 118 – в училище. На 50 е осигурен достъп до неформални занимания и обучения по български език за чужденци. Възрастните от Украйна, които са били включени в езикови курсове, са 267. Общо 1249 бежанци са получили съдействие по дейностите, изпълнявани по проекта „Протегната ръка за бежанците от Украйна“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (2014-2022). София, Пловдив и Бургас са трите градове, в които е изпълняван проектът. Това беше отчетено на закриващо събитие в столицата за резултатите от изпълнението на проекта.

От 1249 души 75% са жени, а 25% - мъже. Най-много са хората на възраст между 35 и 50 г. (34%). Осемнайсет процента са подкрепените на възраст между 18 и 34 г. , а 17% - между 51 и 65 г. Хората над 65 години представляват 14% от бежанците, обхванати от проекта. Децата под 18-годишна възраст са 16%. Предоставените услуги по проекта са 1324, сред които консултация за настаняване, достъп до здравни и социални услуги, съдействие за обработка на документи, превод и др.

По време на събитието бе разиграна реална ситуация „в обувките на украински бежанец“, за да се разбере по-добре процесът по посрещане и приемане в България на бягащите от войната. В помещението имаше импровизирани пунктове, които влезлите в различни роли трябваше да посетят според ситуацията, в която са попаднали. Например 31-годишната Надежда от Украйна попада в Пловдив и се нуждае от информация за пазара на труда в България, начините на работа и какви документи е необходимо да представи при кандидатстване за определена позиция. „Украинските бежанци“ получиха съвети, освен за намиране на работа, и за откриване на банкова сметка, а също и за подкрепа при здравни въпроси като изваждане на удостоверение от ТЕЛК. Участниците разполагаха с около час, за да преминат през това предизвикателство и да споделят своите впечатления. Украински бежанци благодариха за подкрепата, която са получили от „Каритас-София“ за интеграцията си в България.

Добавена на 26.03.2024 г. в 14:00 ч.