Трябва да осигурим равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, каза заместник-министър Наталия Митева


Трябва да осигурим равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, каза заместник-министър Наталия Митева

Трябва да осигурим равен достъп до качествено образование на всяко дете в България. Това каза Наталия Митева, заместник-министър на образованието и науката в приветствието си към участниците в националния форум "Демографското бъдеще на България - инвестиции в технологии, инфраструктура и човешкия капитал". Форумът е организиран от медийна група "Стандарт".

Човешкият ресурс е ключов фактор за успешно бъдеще на младите и наша цел е да подходим с внимание към развитието и инвестициите в човешкия капитал, да обърнем внимание адекватна ли е образователна система на случващото се в глобалния свят, да възпитаваме младите хора като активни граждани, които се борят с дезинформацията, добави Митева. По думите ѝ само 30% от децата могат да разграничават факти от неистини. Според нея децата и младите хора трябва да имат и човещината и адекватните социални и емоционални умения, за да могат да регулират собствените си емоции и активно и емпатичино да си взаимодействат с други хора в обществото.

Пред образователната ни система има доста предизвикателства, тъй като както много други образователни системи по света е консервативна, каза още тя. По думите ѝ ролята на образователната ни система е изключително важна в политиките, свързани с демографското бъдеще на страната. Все още нашите предизвикателства са свързани с високата корелация между социално-икономическите параметри и образователните резултати на учениците. По отношение на достъпа до качествено образование Митева посочи, че Министерството на образованието и науката работи по успешното трайно включване на децата в предучилищно и училищно образование, базирано на механизъм за съвместна работа с институциите. В резултат на този механизъм задържаме и връщаме в образователната система над 62 хиляди деца от 2017 г. досега, а в текущата учебна година – 15 900, посочи тя. За достъпа до образование в отдалечени и малки населени места Митева каза, че има защитени селищни училища, за които са осигурени транспорт, безплатна храна, безплатни учебници и помагала, така че да се приобщят децата.

Друг приоритет е образованието да е близо до бизнеса, като по темата се работи по различни насоки, допълни Митева и припомни, че се осъществява законодателна реформа в професионалното образование. Ревизират се и учебните програми с изцяло нови парадигма и модел на преподаване, за да се придобият повече умения и компетентности, свързани с живота, добави тя. Целта е да се повиши мотивацията и ангажираността на учениците, да се върне релевантността на училищното преживяване за учениците, които не се чувстват приобщени, каза още Митева.

За дигитализацията на българското образование Митева увери, че ще се използват всички възможности на дигиталните инструменти, включително дигитално образователно съдържание. Целта е да няма млад човек, който да е пропуснат от процеса на образование и дигитализация, всеки да има достъп до качествени ресурси и да създадем работна сила, конкурентна на работната сила в глобален мащаб, добави Митева.

 

Добавена на 30.05.2024 г. в 15:35 ч.