С академично тържество Софийският университет “Св. Климент Охридски” отбеляза 24 май


С академично тържество Софийският университет “Св. Климент Охридски” отбеляза 24 май

С академично тържество Софийският университет “Св. Климент Охридски”- най-старото висше училище в България, отбеляза Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност - 24 май. 

Празникът в Аулата на Ректората започна с внасянето на знамената на Република България и на Софийския университет.

На събитието сред присъстващите бяха служебният министър на образованието и науката проф. Галин Цоков; заместник-министърът на образованието и науката - акад. Николай Витанов; представители на висшите училища в страната - ректори, декани, преподаватели и студенти;  близки на наградените студенти, възпитаници на СУ, както и хора, дошли да отбележат светлия празник.

Ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев изнесе приветствено слово по повод празника.

Служебният министър на образованието и науката проф. Галин Цоков също поздрави всички, дошли да почетат светлия ден в Аулата на Алма Матер.

Доц. д-р Дария Карапеткова от Факултета по класически и нови филологии изнесе академично слово, свързано с езика, на тема “Въпрос на буква“.

'Този празник на книжовността и културата неизменно свързваме с нашата азбука и светлите образи на светите братя Кирил и Методий. Осъществените от тях старобългарски преводи на Свещеното писание са не само стратегическата цел, но и дълбокият духовен смисъл на тяхната мисия. Това ни дава категоричното основание да мислим за Кирил и Методий като за най-значимите и влиятелни фигури в историята на Прехода по нашите земи', отбеляза доц. Карапеткова.

Поканена в качеството си на преводач, тя сподели на присъстващите свои размисли, провокирани от празника, както и факти, свързани с интересната материя, обединена в рамките на понятието 'преводознание'.

'Ще се изненадате до каква степен преводът, а не само оригиналното авторско творчество, може да попада под ударите на цензурата', обясни тя. Доц. Карапеткова засегна в своето слово и темата за това как изкуственият интелект навлиза в територията на езика.

В рамките на събитието, проф. Мадлен Данова, заместник-ректор на Софийския университет, обяви имената на студентите, носители на Годишните награди на Алма матер за учебната 2023 г.-2024 г. по повод 24 май.

Студентите, които получиха награди са: Любен Балтаджиев и Александър Янев от Факултета по математика и информатика (ФМИ); Виктория Георгиева и Славея Гълъбова от Факултета по класически и нови филологии (ФКНФ); Десислава Господинова  и Йоанна Стефанова - Медицински факултет на СУ; Александър Димитров от Факултета по славянски филологии (ФСлФ); Йоанна Катрева от Историческия факултет; Валентина Нечева - Юридически факултет на СУ, и Добрина Иванова от Факултета по химия и фармация (ФХФ).

Деканът на Факултета по славянски филологии, проф. дфн Амелия Личева, награди автора на най-добрата научна книга в областта на езикознанието за 2024 г. Нейният носител е Валентин Гешев за 'История на българския език - езикова структура, книжовна традиция; степен на обособеност'. Второто място отиде при Красимира Алексова за книгата ѝ  "Дубитативът в съвременния български език', а на трета позиция се нарежда книгата на Мартин Стефанов - 'Номинализацията на предиката в сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX век'.

Председателят на фондация 'Блага Димитрова' - Тихомир Юруков, обяви притежателя на стипендията на името на Блага Димитрова, която се връчва на изявен студент от Факултета по славянски филологии (ФСлФ) на Софийския университет. Нейният носител тази година е Оля Иванова Божекова от специалност 'Славянска филология' на ФСлФ с украински език. Тихомир Юруков обясни, че на всеки един от кандидатите ще бъде подарен романът  'Лице' на писателката.

Празникът завърши с изпълнение на 'Върви, народе възродени' от Университетския хор за старинна музика при Софийския университет с диригент д-р Красимира Цуцуманова.

По традиция по-рано през деня Академичният съвет на Софийския университет взе участие в официалната церемония за отбелязване на празника, при паметника на светите братя Кирил и Методий.

Добавена на 24.05.2024 г. в 23:05 ч.