България създаде добър модел на правна помощ, каза директорът на Българския институт за правни инициативи


България създаде добър модел на правна помощ, каза директорът на Българския институт за правни инициативи

България създаде добър модел на правна помощ, дори в европейска рамка, каза директорът на Българския институт за правни инициативи Биляна Георгиева-Вегертседер. Тя откри кръгла маса, посветена на правната помощ.

Служебният заместник министър на правосъдието Спаска Кинчева заяви, че когато говорим за равен достъп до правосъдие, фокусът е насочен към уязвими групи от хора и такива с нисък доход. Тя припомни, че с тази задача е натоварено Националното бюро за правна помощ.

Държавата продължава да е ангажирана с подобряване на активността на правната помощ, посочи още Кинчева. Тя отбеляза, че в Министерството на правосъдието заседава работна група за актуализиране на заплащането на адвокатските хонорари за правна помощ.

Добавена на 29.05.2024 г. в 12:30 ч.