Парламентът ще разгледа два проекта за промени в НК – на правителството, свързан със сексуалното насилие на деца, и на „Възраждане“ – за бракониерството


Парламентът ще разгледа два проекта за промени в НК – на правителството, свързан със сексуалното насилие на деца, и на „Възраждане“ – за бракониерството

Два законопроекта за промени в Наказателния кодекс (НК) – на Министерския съвет и на „Възраждане“, ще обсъди парламентът на днешното си заседание. Това предвижда програмата за работа на депутатите.

Предложените от Министерския съвет промени основно са свързани със случаите на сексуално насилие над деца. Предвижда се да бъде създаден състав на престъпление в случаи на сексуални посегателства, когато е била използвана принуда, сила или заплаха за склоняване за сексуални цели на дете. Предлага се промяна и на минималните/максималните наказания за сексуални престъпления и злоупотреба с деца.

Законопроектът на „Възраждане“ е насочен към засилване на борбата с нерегламентирания улов на едър и дребен дивеч. Предлага се при извършено бракониерство наказанията да се изравнят с тези за незаконен дърводобив, за да се постигне превантивният ефект на санкцията.

В дневния ред на депутатите е и второто четене на  промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, с които на вътрешното министерство се задължава да охранява всички центрове за настаняване на чужденци у нас.

В програмата на парламента е и второ гласуване на изменения в Закона за администрацията.

Добавена на 28.03.2024 г. в 08:10 ч.