Ректорът на Университета за национално и световно стопанство подписа четири нови меморандума за сътрудничество


Ректорът на Университета за национално и световно стопанство подписа четири нови меморандума за сътрудничество

Ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров подписа четири меморандума за сътрудничество. Споразуменията бяха подписани с Никола Богданов, управител на “Аджаил пуул“ ООД; с Екатерина Караризова - директор човешки ресурси на “Девин“ ЕАД; с д-р Владимир Сотиров - председател на сдружение “Дружество за Обединените нации в България“, и с Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) към министъра на външните работи (ИАБЧ), съобщиха от висшето училище.

“УНСС вече има изградени традиции за сътрудничество с множество асоциации и камари, с бизнес дружества, банки, големи корпорации, български и международни, с университети, с училища. Подписали сме над 300 меморандума с цел надграждане на обучението на нашите студенти. Надявам се вследствие на тези споразумения да се разшири обхватът на практическите обучения и студентите да получат още по-добра възможност за успешно кариерно развитие“, каза ректорът проф. Димитров.

На официалното подписване на четирите меморандума присъства проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, която е и основен инициатор за сключването на споразуменията, в чийто ресор е осъществяването на контакти и сътрудничество с бизнеса.

Меморадумът с “Аджаил пуул“ ООД - организация, създадена от млади професионалисти, които са специалисти в областта на управлението на проекти и които внедряват “agile“ подход в своята работа като консултанти в проджект мениджмънта, официализира вече съществуващото сътрудничество. То започва с организирането на голямата международна конференция “Business Agility Bulgaria 2024“, която ще се състои на 26 септември 2024 г. в УНСС.

“Това ще бъде един форум с лектори от цял свят, който ще събере водещи лидери в областта на бизнес гъвкавостта и ще предложи на студентите уникалната възможност да научат най-новото от света на agile практиките в IT и различните индустрии“, каза доц. д-р Васил Петков, ръководител катедра “МИО и бизнес“, който е координатор по изпълнение на меморандума заедно с доц. д-р Моника Моралийска, зам.-ръководител на катедрата.

“Девин“ ЕАД е пазарен лидер в сектора на минералната и изворната вода, една от водещите компании за иновации в България. Гл. ас. д-р Кристиан Желев от катедра “МИО и бизнес“ е определен за оперативен координатор по реализацията на меморандума. От страна на дружеството координатор е Петя Манастирска, ръководител устойчиво развитие. По време на подписването тя открои приноса на проф. д.ик.н. Бистра Боева, заслужил професор на УНСС, за това споразумението да стане факт.

Гл. ас. д-р Кристиан Желев е координатор и по меморандума със сдружение “Дружество за Обединените нации в България“, основано през 1948 г., за да подпомогне членството на България в ООН, което става факт през 1955 г. Дружеството е член на Световната федерация на асоциациите за ООН (WFUNA) заедно с над 100 други национални асоциации. То разпространява идеите, принципите и решенията на ООН, отбелязват от УНСС.

“Много държим на младите хора. Те са 90% от всички, които са в дружеството. Младежката секция е изключително силна, в нея има и ваши студенти. Тя организира различни инициативи, поддържа своя медия – UNA NEWS, и съм сигурен, че сътрудничеството ще бъде изключително ползотворно и за двете страни“, каза д-р Владимир Сотиров, който беше придружен от представители на младежката секция.

Изпълнителната агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи (ИАБЧ) координира провеждането на държавната политика по отношение на българите, живеещи извън територията на България. Тя подкрепя българските общности в чужбина с цел съхраняване и разпространение на родната култура, език, традиции и самосъзнание.

Райна Манджукова, изпълнителен директор на ИАБЧ, и проф. д-р Димитър Димитров, обсъдиха конкретни инициативи за сътрудничество, както и възможностите за обучение в България на желаещите българи от чужбина. “Българите в чужбина са около 3 милиона и тези, които искат да учат у нас, изпитват трудности. Необходимо е да се обсъди с МОН и висшите училища как да се улесни процедурата по кандидатстване и прием в българските висши училища“, отбеляза Манжукова.

На срещата присъстваха и Десислава Павлова, главен експерт в дирекция “Български общности и информационна дейност“, определена за координатор, и Ашот Казарян, старши експерт в Агенцията и докторант на УНСС. Координатор от страна на университета е доц. д-р Стела Ангова в.и.д. ръководител катедра “Медии и обществени комуникации“.

/ЙВЛ

Добавена на 05.06.2024 г. в 19:20 ч.