Денят на отворените врати във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ предизвика голям интерес сред кандидат-студентите


Денят на отворените врати във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ предизвика голям интерес сред кандидат-студентите

Факултетният студентски съвет и Факултетът по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" организираха Ден на отворените врати във ФЖМК. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Събитието събра кандидат-студенти, които имат интерес към бакалавърските програми на факултета - "Журналистика", "Връзки с обществеността", "Книгоиздаване" и "Комуникационен мениджмънт".

Инициативата беше открита от председателя на Факултетния студентски съвет Камелия Димова, която приветства младите хора и техните родители.

Деканът на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова представи факултета в юбилейната 50-ата годишнина от неговото създаване, бакалавърските, магистърските и докторските програми, традицията на Алма матер и академичния състав. Деканът запозна бъдещите студенти с историята на сградата, с възможностите за учене и практики, за реализация и за развитие. Проф. д-р Веселина Вълканова представи деканския съвет на ФЖМК, катедрите чрез техните представители и даде думата за въпроси към студентите и преподавателите.

Бъдещите първокурсници задаваха въпроси за процедурата за кандидатстване, за програмите на различните специалности и за бъдещата реализация след завършване на образованието във ФЖМК. Особено интересна за присъстващите се оказа и възможностите за мобилност с цел образование по програмата "Еразъм+".

Допълнителни насоки и информация към кандидат-студентите представиха преподаватели от различни катедри - доц. д-р Светлана Станкова, доц. д-р Калин Калинов, доц. д-р Мила Серафимова, гл. ас. д-р Анета Милкова, гл. ас. д-р Йордан Карапенчев, гл. ас. д-р Никола Вангелов, ас. д-р Ирина Гъркова, ас. д-р Виктория Бисерова, ас. д-р Кирил Хавезов.

На събитието присъстваха бивши и настоящи студенти на Факултета по журналистика и масова комуникация, които споделиха за успешните си и продуктивни студентски години, за приятелствата и професионалните контакти, които са създали по време на ученето във ФЖМК.

След като въпросите приключиха, от Студентския съвет инициираха обща снимка за спомен от събитието, след което показаха на бъдещите студенти аудиториите, учебните зали, специализираните учебните студия и компютърните зали.

Добавена на 19.03.2024 г. в 15:50 ч.