Среща с инж. Данаил Дамов, работещ в канадска компания, ще се състои днес в Университета по архитектура, строителство и геодезия


Среща с инж. Данаил Дамов, работещ в канадска компания, ще се състои днес в Университета по архитектура, строителство и геодезия

Среща с инж. Данаил Дамов - директор на направлението "Хидрология и хидравлика" в канадската компания AtkinsRéalis, ще се състои днес, 30 май в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), съобщиха организаторите.

Презентацията на инж. Дамов ще е на тема "Хидротехниката и бъдещето - разказ от практиката".

Инж. Данаил Дамов започва своето инженерно образование като студент в специалността "Хидротехническо строителство" (ХТС) към ХТФ при УАСГ през учебната 1987-1988 година. След като завършва трети курс, се премества в Политехниката на Монреал. Там получава последователно бакалавърска степен в специалността "Водни ресурси и околна среда" и магистърска степен в специалността "Хидрология и хидравлика".

Професионалната му кариера започва преди повече от 30 години като хидроинженер в многонационалната канадска инженерингова компания SNC-Lavalin, преименувана от 2023 г. на AtkinsRéalis. Работи в областта на хидроенергетиката и язовирното дело, с кратко прекъсване от шест години, когато отговаря за управлението на водите при мините.

Инж. Дамов е член на стратегическия комитет за развитие на учебните програми на катедрата "Строително инженерство, геология и мини" към Политехниката на Монреал. Участва активно и в дейността на канадската Асоциация на язовирите чрез публикации и изготвяне на технически бюлетини.

Срещата е от 12:00 ч. в УАСГ, в зала А205 (заседателна на ХТФ).

Университетът по архитектура, строителство и геодезия е основан като Висше техническо училище през 1942 г. През 1945 г. то се преобразува в Държавна политехника. През 1953 г. се формира Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. - на Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС).

На 21 юли 1995 г., с решение на Народното събрание, ВИАС е преобразуван в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

 

Добавена на 30.05.2024 г. в 08:20 ч.