Министърът на образованието в оставка Галин Цоков се срещна с част от новоизбраните училищни директори


Министърът на образованието в оставка Галин Цоков се срещна с част от новоизбраните училищни директори

Как да се променят училищата, какви са пътищата за решаването на различни проблеми, как учителите да бъдат подкрепяни и мотивирани, как да се подходи индивидуално към децата и възможностите за ефективно включване на родителите в образователния процес. Това бяха част от обсъжданите теми на среща на министъра на образованието и науката в оставка проф. Галин Цоков с кандидатите, получили 90 или повече точки на проведените конкурси за училищни директори, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН). 

Новите конкурсни процедури, които включват повече практически казуси и въпроси, са били предизвикателство, но и се оценяват като положителна стъпка за промяна в образованието, бе общото мнение на директорите. Те споделиха, че са били изненадани от новия изпитен формат и смятат, че на база професионален опит и добро познаване на уредбата всеки кандидат може да се справи с тях.  

"Насочихме различните фази на изпита към това да се оцени лидерството на кандидатите и много важно - умението им да взаимодействат с хора. Защото очакваме промяната в образованието да започне от директорите в системата - те са тези лидери, които трябва да имат визията за утрешния ден", каза министър Цоков. Той поздрави за постигнатите резултати спечелилите конкурса и подчерта, че разчита на техните идеи за провеждането на следващите конкурси. "Както искаме учениците да прочетат една задача и да мислят за решението й, така трябва да изпитваме и директорите - по-компетентностно ориентирано, да имаме не само добри администратори, а хора с умения да се справят при различни условия", каза министър Галин Цоков. 

Директорите споделиха каква е спецификата на техните училища, какви предизвикателства имат - с приема, с работата с родители, с привличане и приобщаване на деца от семейства без образование или пък с голям ангажимент към развитието на децата, училища, в които постоянно надграждат с иновации и квалификация преподавателския състав. Партньорствата с местната власт бе друг акцент в разговора. Всички бяха на мнение, че за развитието на всяка образователна институция е изключително важна ролята на директора, но и на неговия екип, подкрепата за учителите - за тяхното постоянно професионално развитие. Те поздравиха екипа в МОН за непрекъснатото създаване на нови национални програми и нови модули в тях, които им позволяват да модернизират образователната среда и да ангажират учениците в разнообразни дейности, което стимулира техните интереси и желание да посещават училищата и да постигат по-добри резултати.  

Предстои и организиране на среща с всички новоизбрани директори, стана известно на срещата. "В никакъв случай не искаме да разделяме едни кандидати от други, защото знаем, че всяка оценка има и субективен елемент. Затова и предстои да организираме дискусия с всички 200 новоназначени директори и заедно да обсъждаме промените, които ни очакват, и мерките, които МОН трябва да предприеме", обясни проф. Цоков. По думите му на подобна среща ще бъдат поканени и социалните партньори, защото "всички ние сме част от този процес на промяна и всички носим отговорността тя да бъде положителна и адекватна на времето, в което живеем".  

В срещата участваха директори на професионални и езикови гимназии, както и на обединено училище. В разговора се включиха и заместник-министърът на образованието и науката в оставка Емилия Лазарова, и Георги Маринов - директор на дирекцията "Организация и контрол" в МОН, както и Величка Таседжикова, секретар на Управителния съвет на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България.

Както БТА писа, в 200 училища има избрани директори след конкурсите, проведени по новите правила на Министерството на образованието и науката (МОН). Това показват обобщените данни от всички Регионални управления на образованието в страната. За първи път изборът на директори на образователни институции бе проведен по правила, ориентирани не просто към намирането на администратори, а към търсене на лидери, които биха допринесли за промяната в българското образование, съобщиха на 15 март от пресцентъра на МОН.

Конкурси за директори бяха обявени в 276 училища в цялата страна, а кандидатите за тях бяха близо 400. Както МОН съобщи в края на февруари, близо 300 кандидати успешно преминаха първия етап на конкурса, като изкараха повече от 30 точки на тестовото изпитване. След това те представиха концепции за развитие на съответната образователна институция, които са подготвили. Заедно с това по време на устното събеседване пред комисия те трябваше да решат и два конкретни казуса, избрани на случаен принцип. Всички ситуации, на които кандидатите трябваше да реагират, бяха базирани на реални ситуации, които са се случвали в българските училища и при които е било нужно не формално прилагане на нормативната уредба, а лидерски подход.

Добавена на 01.04.2024 г. в 18:35 ч.