Дигиталната грамотност вече е базова грамотност, каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева


Дигиталната грамотност вече е базова грамотност, каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева

Дигиталната грамотност вече е базова грамотност и образованието трябва да се съобразява с този факт, смята заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева.

"Дигиталната грамотност вече е базова грамотност. Тя трябва да бъде интегрирана хоризонтално във всички нови или съществуващи предмети и предметни области, както и интегрирани такива", каза заместник министър Митева на организираната от Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) кръгла маса на тема "БАИТ в подкрепа на образованието", която се състоя в Световен търговски цетър (СТЦ) Интерпред, София, в зала "Варна".

Наталия Митева се включи в провелата се дискусия, като загатна темите за това каква е визията на Министерството на образованието и науката (МОН) относно дигитализацията в българското образование; за дигиталната грамотност; за въвеждането на изкуствения интелект и значението на СТЕМ центровете за българските училища.

Зам.-министър Митева отбеляза, че изключително важна и дори базова е информационно-медийната грамотност, както и грамотността, свързана с използване на изкуствения интелект. Тя сподели, че визията на МОН съдържа няколко изцяло нови елемента, сред които е желанието да бъде създадена Агенция за дигитализация, за дигитално образование, тъй като в момента няма достатъчно силен екип,  който да извърши тази трансформация. 

Митева коментира, че СТЕМ трябва да промени това, което се прави в задължителната част на подготовката в средното образование. “СТЕМ трябва да бъде стимул, към който да се ориентира не само задължителното преподаване по природни науки, математика и информационни технологии, но и по хуманитарни науки, когато те могат да се интегрират в различни теми с традиционните СТЕМ предмети за решаване на конкретни проблеми, казуси и задания от живота‘‘, добави зам.-образователният министър. Според нея по този начин България ще има възможност да излезе от негативната тенденция в световен мащаб, в която се вижда как децата губят мотивация към училищното образование.

По време на дискусията, зам.-министър Митева акцентира, че се изгражда стратегия на национално ниво с техническата помощ от Европейската комисия и с участието на ОИСР. По думите й тази стратегия обхваща индустриалните сегменти, които се нуждаят от умения на бъдещето, висшето образование, труда, училищното образование и др. Тя трябва да бъде приведена към изпълнение, защото там много добре са идентифицирани посоките, в които България има конкурентно предимство и къде има “дупки”, в които не се предоставя правилната подкрепа, коментира Митева.

Според Митева за първи път в историята изкуственият интелект има реалния шанс да демократизира образованието – да вдигне нивото на тези, които не са имали достъп до достатъчно образователни ресурси, и да допринесе към истински резултати за всеки един участник в образователната система.

В дискусията се включиха представители на образователната среда - проф. д-р Миглена Темелкова - ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) и председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България, Маргарита Янакиева - директор на Професионалната гимназия по високи технологии "А.С.Попов" - гр. София. Участие взеха и представители на бизнеса, членове на различни фирми - Велина Топалова, старши търговски представител на Oracle Academy, Иво Русев - главен търговски директор на Telelink Business Services, и Янко Бахчеванов - ръководител отдел "Продажби" в Kontrax.

Добавена на 04.06.2024 г. в 21:10 ч.