Адаптирането на НАТО към съвременната среда за сигурност е огромно предизвикателство пред всички страни членки, каза Емил Ефтимов


Адаптирането на НАТО към съвременната среда за сигурност е огромно предизвикателство пред всички страни членки, каза Емил Ефтимов

Адаптирането на Алианса към съвременната среда за сигурност е огромно предизвикателство пред всички страни членки и партньори, но чрез всеобхватни, координирани и колективни действия, тази цел може да бъде постигната. Това каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, съобщи пресцентърът на Министерството на отбраната. Той участва в заседанието на Военния комитет на НАТО, което се проведе на 16 май в Брюксел, Белгия.

В своето изказване адмирал Ефтимов акцентира върху предизвикателствата, пред които са изправени страните от Източния фланг на НАТО по изграждането на инфраструктура и предоставянето на поддръжка от страната домакин за многонационалните формирования, които се предвижда да действат на наша територия, в случай на задействане на плановете за отбрана. Той представи текущото състояние на предложенията за принос на нашата страна към възпирането и отбраната чрез изграждането на многонационално формирование и щабен елемент, съответно в сухопътния и морския домейн.

„Съюзниците, географски разположени в непосредствена близост до евентуалната фронтова линия, ще трябва по различен начин да решават предизвикателствата при възникване на криза или конфликт с кратък срок на предизвестие. Само чрез координиране и детайлно последващо планиране, отчитащо националните възможности и ограничения, може да се постигнат заложените цели по възпирането и отбраната в евроатлантическата зона“, коментира адмирал Ефтимов.

Чрез осъвременяването и адаптирането на основните концептуални документи на Алианса и адекватна и всеобхватна оценка на риска, НАТО ще бъде в състояние да отговори на повишените изисквания към устойчивостта на съюзните системи за командване и управление, осигуряването и поддръжката, както и към въоръжените сили на държавите членки и степента на тяхната готовност, подготовка и оперативна съвместимост, посочи адмиралът.

В началото на съвещанието генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг направи анализ на ситуацията в евроатлантическата зона и подчерта значимостта на военната експертиза в приоритетни области, за които предстои вземането на важни политически решения за бъдещето на Алианса. Те също са и основополагащи за приемането на обща декларация по време на предстоящата Среща на върха във Вашингтон. 

Tрябва да укрепим Европейския съюз (ЕС) като участник в сигурността и отбраната с инструменти за подобряване на съвместните обществени поръчки, да осигурим доставките на необходимите отбранителни продукти, включително чрез увеличаване на промишления капацитет и привеждане на политиките на ЕС в съответствие с нашите общи отбранителни цели, заяви адмирал Емил Ефтимов вчера.

Добавена на 18.05.2024 г. в 01:30 ч.