Активен стилус за iOS и Android сензорни екрани/телефони, акумулаторен стилус с превключвател за докосване за Apple Android

Изисквания

Точки: 13 216

Ниво: 4

Доставка

Китай Директна доставка от Китай

България Получаване чрез Български пощи

Подобни награди

Подробно описание